Vrijwilligers

Op de volgende dagen zijn onderhoudsdagen gepland.

Onderstaande datums, zijn afhankelijk van het weer.
Bij veel regen of matige vorst komt de onderhoudsdag te vervallen.
De aangemelde leden worden tijdig op de hoogte gesteld.

Januari
Woensdag 6 Januari 2021
Zaterdag 16 Januari 2021

Februari
Woensdag 3 Februari 2021
Zaterdag 20 Februari 2021

Maart
Woensdag 3 Maart 2021
Zaterdag 20 Maart 2021

April
Woensdag 7 April 2021
Zaterdag 17 April 2021

Mei
Woensdag 5 Mei 2021
Zaterdag 15 Mei 2021

Juni
Woensdag 2 Juni 2021 (vervallen)
Zaterdag 19 Juni 2021

Juli
Woensdag 7 Juli 2021 (vervallen)
Zaterdag 17 Juli 2021

Augustus
Woensdag 4 Augustus 2021 (vervallen)
Zaterdag 21 Augustus 2021

September
Woensdag 1 September 2021 (vervallen)
Zaterdag 18 September 2021

Oktober
Woensdag 6 Oktober 2021 (vervallen)
Zaterdag 16 Oktober 2021

November
Woensdag 3 November 2021 (vervallen)
Zaterdag 20 November 2021

December
Woensdag 1 December 2021 (vervallen)
Zaterdag 11 December 2021