Vrijwilligers Ochtend 3 Feb. 2021

Tijd 09.15 -12.30

Lijkt het je wat om mee te helpen? Twijfel dan niet en geef je hieronder op.
Dan maken we er samen een gezellige ochtend van.

Onderstaand dient als leidraad voor de vrijwilligersochtend op 3 Februari 2021 alsmede ook eventueel op 20 Februari 2021
In navolging van de doelstelling Complex Beheer, wordt de doelstelling ook uitgebreid naar de bijentuin. Om de doelstelling ook in de Bijentuin toe te passen, zijn er wat kleine aanpassingen nodig om dit te bereiken.

Namelijk :

 • Het aanleggen van een waterpoel
 • Het creëren van schutplek voor kleine dieren, zoals egels enz.
 • De beplanting uitbreiden
 • Het afdak boven bijenkasten vervangen/vernieuwen
 • Het herplaatsen van afrastering langs het pad
 • Het bestaand huisje afwerken

Een aantal van bovenstaande punten zijn op een andere dag gepland.

1.    Doel van project

 • Ecologisch verantwoord tuinieren met een grote biodiversiteit in flora en fauna.
 • Werkbesparing in de toekomst
 • Buitenhaag goed bereikbaar houden voor snoeiwerkzaamheden

2.    Omschrijving werkzaamheden in het kort

 • Aanleg waterpoel

Op diepste punt van de tuin, ongeveer links naast de poort een waterpoel creëren
– gat graven van ongeveer 50cm diep bij 2 meter rond in een gloeiing

 • Creëren van schutplek

Van bestaande bestrating welke aanwezig in de tuin is, zoals stoepbandjes, tegels enz. een muurtje maken naast de waterpoel zodat er zich meer variatie in plant en dier ontstaat. Eventueel ook aangevuld met houtstammen en twijgen. De muur kan ook voor een deel geplaatst worden ipv de afrastering.

 • Beplanting uitbreiden

Beplanting van tuin 5 hergebruiken om een haag van te maken langs het pad.

 • Herplaatsen van afrastering langs het pad.

Langs het pad een nieuwe afrastering plaatsen van bestaande materialen, zoals de palen die uit de weide komen aangevuld met spandraad.

Het hekwerk dient geplaatst te worden langs het looppad over de gehele lengte. De poort zal ook een deel uitmaken van dit hekwerk

Indien er nog tijd over is

Tuin 5

Bosplantsoen uitgraven
Afrastering verwijderen (te erg beschadigd) eventueel palen laten staan.
Tuin schoon opleveren

Tuin 77 en 78

Grenspalen neerzetten (door complexbeheer)

Tuin 82 en 83
Grenspalen neerzetten en tuin opmeten (door complexbeheer)

Bij veel belangstelling van het aantal vrijwilligers kunnen de werkzaamheden uitgebreid worden. Mocht het werk wat gepland is niet af zijn, wordt het doorgeschoven naar de volgende vrijwilligers dag.

Aanmelden? Vul onderstaand aanmeld formulier in.

Bij veel regen en matige vorst of dik pak sneeuw komt de vrijwilligersochtend te vervallen. En worden de geplande werkzaamheden opgeschoven naar de volgende vrijwilligersochtend 20 Februari 2021.