Verslag 25 juni 2022

Het was een druk bezochte onderhoudsdag. Er waren 15 leden aanwezig die diverse werkzaamheden hebben uitgevoerd. Het zonnetje scheen en was rond de 23 graden en het werd warmer met het uur. Rond 12.30 uur is de lunch verzorgd waarna alles is opgeruimd en de meeste leden verder zijn gegaan op de eigen tuinen. De onderhoudsdag is rond 13.30 beëindigd omdat de temperatuur opliep en zeer drukkend was.

Vandaag stond het eerste stuk van de binnenkant van de buitenhaag op de planning om te snoeien. We hebben een flink eind in de ochtend gesnoeid. De rest zal tussen door met en met verder gesnoeid worden of als het nog niet klaar is op de volgende onderhoudsdag opgepakt worden.

De bovenkant zal later dit jaar getopt worden daar de haag veel te hoog aan het worden is.

Het terras en de bloembakken zijn ook onderhanden genomen en ontdaan van de ongewenste kruiden die tussendoor groeien.

Het project op tuin 103 vordert gestaag de stol is ook weer verdeeld en er moeten nog een aantal vrachten gehaald worden voordat het hele stuk klaar is en we de aanhangers en auto erachter kunnen plaatsen zodat er meer parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Rond de parkeerplaats aan de buitenkant van het complex is ook weer gemaaid, helaas zijn daar geen foto’s van gemaakt.

Buiten de onderhoudsdag zijn afgelopen weken ook werkzaamheden voltooid, de boomgaarden zijn gemaaid door de complexbeheerder en 1 ander lid. De binnen haag is ontdaan van de niet gewenste planten zoals bramen, vlier, hulst, meidoorn en er is ook weer onder gemaaid. De buitenhaag op de boomgaard is aan de binnenkant door 2 andere leden ook gesnoeid in eigen tijd. Net als dat werkzaamheden op de bijentuin hebben plaats gevonden waaronder draad verwijderen en maaien.

Het bestuur bedankt alle leden die meegeholpen hebben.