Verslag 22 Oktober 2022

Er is veel werk verzet door een 10tal leden die vandaag geholpen hebben op de onderhoudsdag.

De bijentuin is gemaaid evenals tuin 5. Op tuin 5 en op tuin 7 is door de complexbeheerder veel wegzaagt, waaronder bosplantsoen op tuin 5 wat helaas al een jaar of 6 in een opkuil hoek stond en nu echt te groot werd. Het weggezaagde plantsoen is tijdelijk op een houtwal gelegd en wordt in de toekomst verder verwerkt op een andere tuin.

Op tuin 7 zijn diverse fruitbomen en zeer hoge coniferen verwijderd. Komende tijd zullen de resterende werkzaamheden nog opgepakt worden. Het groenafval zal worden gebruikt om een houtwal te creëren op tuin 5 om te verhinderen dat bloeiende bloemen en planten (zaad) van de bijentuin overlast veroorzaakt op de aangrenzende tuinen.