Verslag 17 Juni 2023

Er is veel werk verzet door een 4tal leden die vandaag geholpen hebben op de onderhoudsdag.

Het is heel groeizaam weer regen zon regen zon enz. hierdoor groeit het gras snel maar ook de hagen.
We hebben op deze dag de buitenhaag langs het fietspad aan de binnenkant gesnoeid. Op sommige plekken is meer dan 1 meter eraf gegaan. Op een plek is ook een gevaarlijke rotte overhangende boom verwijderd. Het snoeiafval is tijdelijk op een aantal lege tuinen en op de parkeerplaats verzameld.