Jaarverslag complexbeheer 2022

We kijken terug op een geslaagd en productief jaar, er is heel veel werk verzet door complexbeheer en de leden/duoleden die zijn komen helpen op de onderhoudsdagen.

Onderhoudsdagen.

Na de proef van afgelopen jaar om nog maar 1 hele dag per maand in te plannen ipv 2x een halve dag heeft geresulteerd dat we in het afgelopen jaar bijna 50 leden/duoleden hebben gehad die meerdere keren hebben meegeholpen op de onderhoudsdagen of veel in eigen tijd verschillende werkzaamheden hebben uitgevoerd. (waaronder ook het openen en het sluiten van het complex).

Van de 12 geplande onderhoudsdagen in 2022 zijn er een 5tal niet doorgegaan ivm slecht weer of door de extreme hitte die we gehad hebben. In november en december is doelbewust gekozen door complexbeheer om de onderhoudsdagen niet door te laten gaan. I.v.m. werkzaamheden aan de buitenhaag door complexbeheer.

Lunch.

Tijdens de onderhoudsdagen wordt door het bestuur ook voor een lunch gezorgd. Tijdens de lunch kan iedereen genieten van koffie/thee, broodjes, vla en in de wintermaanden ook soep. Op alle onderhoudsdagen is de sfeer heel gezellig en gemoedelijk.

Onderhoudsplanning.

Ook dit jaar is de onderhoudsplanning leidend geweest voor de onderhoudsdagen. Dit heeft enorm geholpen om leden/duoleden op die plekken in te zetten waar het nodig was. Zoals tijdig onderhoud van diverse grasvelden/onderhoudspaden, rondom parkeerplaatsen, terras, lege tuinen die niet verhuurd waren enz.

Verrichte werkzaamheden buiten de onderhoudsplanning.

Er is wederom afgelopen jaar ontzettend veel opgeruimd, waaronder stukken polycarbonaatplaten, hout, beton, steen, ijzer, plastic, en restafval enz. Dit is allemaal naar het milieupark gebracht. De aanhangers tellen we niet meer, dit zijn er teveel. De rommel komt hoofdzakelijk uit opgezegde tuinen die leeg gemaakt worden voor de nieuwe huurder zodat deze met een schone en lege tuin kan beginnen.

Projecten.

Buiten de onderhoudsplanning voor het complex zijn ook veel kleine maar ook grotere projecten opgepakt. Waaronder onderstaande lijst. Alle projecten en verrichten werkzaamheden kunnen nagelezen worden binnen de verslagen van de onderhoudsdagen op onze website. Hierbij staan ook veel foto’s die op de onderhoudsdagen gemaakt zijn.

  • Afbouw bijenstal en opschonen bijentuin.
  • Tuin 5 opschonen en bij de bijentuin trekken, maken van houtwal.
  • Tuin 103 verenigingsopslag. (bijna klaar ten tijden van het maken van dit jaarverslag)
  • Boomgaard opgeschoond, her en der stenen/ijzer verwijderd.
  • Buitenhaag snoeien (start in november en is nog bezig ten tijden van het maken van dit jaarverslag)
  • Lege tuinen opgeschoond.

Er zijn minder projecten afgemaakt of opgenomen welke afgelopen jaar ingepland waren. Dit door tijdgebrek, slecht weer en hitte. Een aantal van de projecten zullen in 2023 opgepakt worden en de rest zal worden doorgeschoven naar 2024 of later. De inhaalslag van het achterstallig onderhoud van de ongeveer de laatste 4 a 6 jaar neemt veel tijd in beslag waardoor projecten ook zijn blijven liggen.

Buitenhaag.

Er is in november 2022 een start gemaakt met het toppen en smaller snoeien van de buitenhaag door complexbeheer. Doordat de buitenhaag en omgeving al meerdere jaren niet meer goed of niet gesnoeid is staat er veel opslag op en is de haag op sommige plekken zeer breed (+/-3 meter). Voordat er gesnoeid kon worden heeft complexbeheer eerst aan de bosrand buiten het complex een doorgang gemaakt van 4 a 5 meter breed. Achter de haag stonden de bramen en houtopslag van bomen 4 tot 6 meter hoog en breed waardoor er geen lucht en licht aan de haag kwam. Je kon de haag nog niet meer zien, laat staan snoeien aan de buitenkant. Sommige bomen die uit de haag gezaagd worden zijn volgens de jaarringen 10 tot 20 jaar oud.

De buitenhaag zal in 2023 ook verder gesnoeid worden, door de grote hoeveelheid werk wat dit vergt duurt het langer dan gepland. De buitenhaag wordt grotendeels gesnoeid met de motorzaag, de takken zijn gewoon te dik om met de heggenschaar te kunnen snoeien. Doordat er veel gewerkt wordt met de motorzagen wordt dit werk alleen door complexbeheer uitgevoerd ivm veiligheid.

Complexbeheer.

Sinds augustus 2022 bestaat complexbeheer uit 2 personen die alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren. De meeste werkzaamheden die complexbeheer uitvoert zullen buiten de onderhoudsdagen vallen. Met name het gevaarlijker werk zoals maaien met de bosmaaiers met messen en veel voorkomende zaagwerkzaamheden zoals het snoeien/kappen van bomen en de buitenhaag. Beide personen hebben veel ervaring in de grootschalige groenvoorziening en zijn vak bekwam.

Fruitboomgaard.

Tijdens de bestuursvergadering van november is kenbaar gemaakt dat de boomgaard welke gedeeltelijk in ouderhoud van de boomgaard werkgroep geheel is teruggegeven aan complexbeheer.

Complexbeheer heeft hierop een nieuw visie en een meerjarenplanning geschreven. Het onderhoud en uitvoering worden opgenomen in de onderhoudsjaar- en projectplanning van complexbeheer.

Onderhoud 2023.

Er zijn een aantal wijzigen doorgevoerd aan het onderhoudsplan aan de hand van de ervaringen die in 2022 zijn opgedaan en ook in 2023 zal de onderhoudsplanning worden ingezet. Er zijn nog diverse projecten die opgepakt moeten worden, welke niet meegenomen zijn in de jaarplanning. De meeste van deze werkzaamheden zullen door complexbeheer worden opgepakt of worden uitgegeven op de onderhoudsdagen. De lijst met projecten is bij complexbeheer bekend en zal worden ingepland als er tijd voor is.

Meerjarenplanning 2023-2033.

In de komende maanden wordt door complexbeheer achter de schermen actief gewerkt aan een meerjarenplanning voor complexbeheer van VTV Ons Genoegen Landgraaf.

Binnen deze meerjarenplanning worden alle projecten die nog op de planning staan en toekomstige projecten opgenomen. Waarbij ook rekening gehouden wordt op doorschuiven van sommige langdurige projecten ivm gebrek aan bv bouwmateriaal of budget.

We hopen dat 2023 ook een zeer productief en gezellig jaar zal worden.