Uitleen Materiaal

Leden van de vereniging kunnen materialen lenen. Reserveren kan digitaal maar ook persoonlijk bij de complexbeheerder. De uitleen is vooralsnog alleen op zaterdag mogelijk.
Het geleend materiaal dient wel dezelfde dag nog schoon ingeleverd te worden.

De kruiwagens hoeven niet gereserveerd te worden deze kunnen altijd geleend worden, alleen deze schoon dagelijkse terugplaatsen.