Tuin 19 (De verandering)

Tuin 19 de veranderingen van een kaal stuk tuin tot in gebruik name, het verhaal vanaf juni 2020 tot heden.
Sommige werkzaamheden zijn niet in de volgorde die je zou verwachten. Dit heeft alles te maken met beschikbaarheid van het tot dan verzameld bouwmateriaal, alles wordt gebouwd van pallets. En andere bouwmaterialen die we via via verzameld hebben.

Deze pagina wordt steeds bijgewerkt met de laatste werkzaamheden en vorderingen. Mocht je vragen hebben twijfel niet maar vraag gewoon. We zijn meerdere keren per week op de tuin.

Ik heb niet overal foto’s van of alle werkzaamheden opgesomd, maar je krijgt een idee hoeveel werk het is, maar ook waar je het voor doet.Verrichten werkzaamheden:

Sloop van bestaande afrastering (juni 2020)
Oprapen van bestaande bestrating looppad langs de tuin
Herbestrating van het looppad langs de tuin
Plaatsen schapendraad met hergebruik van palen.
Uitgraven oude boomstronk
Bouwmateriaal (pallets) verzamelen voor het huisje/afdak en kas ineen.
Bouwplek klaarmaken (vrij van klaver gemaakt met de frees)
Uitzetten bouwplek (21 aug 2020)
Eerste paal geslagen (22 aug 2020)
Opbouw skelet van pallets
Tussenwanden geplaatst
Begin aftimmering buitenkant (19 sep 2020 alleen huisje)
Begin plaatsen dak (10 okt 2020 alleen huisje/afdak)
Begin vloer (28 jan 2021 alleen huisje)
Begin aftimmering binnenkant (30 jan 2021)
Begin dak boven de kweekkast (6 maart 2021)

Tussenprojecten

Tijdelijke bouw van compostbak (juni 2020)
Bouw van eerste deel pergola (18 okt 2020)
Uitbreiding van pergola naar buren (22 okt 2020)
Opruimen overig bouwmateriaal (20, 22 feb 2021)
Nieuwe poort (21 feb 2021)
Zithoekje (21 feb 2021)
Koude kas (21 feb 2021)
Vijver ingegraven (23 feb 2021)
Vormgeving eerste deel van de tuin (28 feb 2021)
Waterval eerste deel (7 maart 2021)
Stormschade (11/12 maart 2021)
Eerste aanplant (24 maart 2021)
Nieuwe voorraad maaskeien (27 maart 2021)
Omspitten tuin (30 maart 2021)

Sloop van bestaande afrastering

Herbestrating van het looppad langs de tuin

Plaatsen nieuwe schapendraad met hergebruik van oude bestaande palen

Eerste Bouwmaterialen

Bouwplek klaarmaken

Opbouw skelet van pallets

Tussenwanden geplaatst

Begin aftimmering buitenkant

Begin plaatsen dak

Begin vloer 28 jan 2021

Begin aftimmering binnenkant

Eerste deel van het dak aan de kas is gemaakt. Op dit deel zullen 2 a 3 rijen dakpannen komen met de afwerking van de nokpan zodat het dak netjes uitziet. Onder de rijen dakpannen zal glas geplaatst worden.


Tussenprojecten:

Bouw van eerste deel pergola en uitbreiding naar de buren

Een opruimsessie van de tuin zodat er weer verder gewerkt kan worden.

Nieuwe poort.
Er is gekozen om een dubbele poort te maken, zodat het in en uitrijden met een kruiwagen makkelijker is om een bocht te maken..

Afwerking langs de draad met behulp van trottoir tegels en een kleine zithoekje in de zon.

Koude kas gemaakt met behulp van de zware trottoirbanden, die op de tuin aanwezig waren.

Vijverbak ingegraven voor de biodiversiteit te verhogen voor flora en fauna.

Door het super mooie weer (28 feb 2021) worden er grote stappen gemaakt met betrekking tot vormgeving van de tuin.

Het eerste deel van de waterval is klaar met diepe en ondiepe delen zodat er water blijft staan voor de vogels en andere dieren. Doordat er nu tijdelijk geen keien beschikbaar zijn staat dit weer even op onhold en gaan weer verder met andere werkzaamheden.

Eerste planten zijn nu ook geplant, waaronder ook een grootdeel aardbeienplanten.

Om het makkelijker te maken (lopen) en te voorkomen dat er veel kruidachtige planten (onkruid) in de draad kunnen groeien is er besloten om een rij stoeptegels erlangs te leggen.

Doordat er een groot hoogte verschil is op de tuin zullen er nog een aantal aanpassingen volgen, zodat er geen water kan blijven staan tijdens zware regenbuien en ook om te voorkomen dat de grond wegspoelt.

Op 11/12 maart is het complex getroffen door veel stormschade, op diverse tuinen zijn kweekkasten, meubilair, enz beschadigd geraakt. Net als onze koude kast, hier is het glas uitgewaaid. Alle planten hebben we hierdoor tijdelijk ergens anders ondergebracht.

Op 24 maart jl hebben we de eerste fruitbomen geplant, de bedoeling is om deze als klein leifruit te leiden. Er staan verschillende soorten appels, peren en kersen door elkaar heen.

Op 27 maart hadden we mogelijkheid om in de nabijheid van het complex om 4 aanhangers met maaskeien op te halen, wat geresulteerd heeft in een flinke berg met keien die we voor de vijver en waterval kunnen gebruiken.

Na heel wat spit werk en harken ligt een deel klaar om ingezaaid te worden met speelgazon.

Om het hoogte verschil iets op te vangen is er aan de terras kant een borderrand gemaakt van pallet hout.

Een voorjaarsupdate vandaag (30 maart) zaten een 4tal padden en 1 kikker in de vijver, vergezeld met een aantal watervlooien.