Tuin Wijsheid “onkruid bestaat niet”

Onkruid bestaat niet.
Alleen kruiden die ongewenst zijn.

Elke plantensoort kan als onkruid beschouwd worden, er is geen objectieve of biologische definitie van onkruid.
Wat men als ongewenst beschouwt is afhankelijk van het gebruik van de grond waar de plant voorkomt en van de beoordelaar. Het is mogelijk dat een plant in de een omgeving als onkruid wordt gezien, terwijl deze in een andere omgeving als niet ongewenst of zelfs als aantrekkelijk wordt beschouwd, zoals in wilde tuinen.

De kruidachtige planten worden meestal ingedeeld naar het verspreidingsmechanisme.
Zo worden de “onkruiden” ingedeeld in zaad of wortelonkruiden. Maar er zijn ook “onkruiden” die zich door knolletjes vermeerderen zoals knolcyperus.

Wortelonkruiden
Wortelonkruiden zijn kruiden die zich ondergrond en meestal met horizotale lopende wortelstokken vermerderen, bij het afbreken van elke stukje wortel met een knoop gaat weer wortelen en uitlopen, tot deze groep behoren bijvoorbeeld.

Akkerdistel
Gladde witbol
Grote brandnetel
Haagwinde
Heermoes
Kweek
Zevenblad
Zilverschoon

Haagwinde

Zaadonkruiden
Zaadonkruiden zijn kruiden die veel zaad produceren, Het zijn vaak eenjarige planten die zich snel verspreiden, tot deze groep behoren bijvoorbeeld.

Alsemambrosia
Gewone melkdistel
Harige knopkruid
Klein kruiskruid
Kleine brandnetel
Melganzenvoet
Spiesmelde
Straatgras
Herderstasje
Zandraket
Liggend vetmuur
Vogelmuur.

Straatgras