INFO VOOR TUINDERS

Oud ijzer inlever Punt.

Naast de heren WC mag u oud ijzer in de containers doen ten Bate van de Tuin.

WELKOM NIEUW LEDEN

Vanaf 1 juni 2019 hebben wij de volgende aspirant-leden welkom geheten als lid van onze vereniging:

Tuin 157 Tuin 89 Tuin 37 Tuin 86 Tuin 25 Tuin 15 Tuin 27B Tuin 141 Tuin 151

Tuin 110 Tuin 124 Tuin 32A Tuin 120 Tuin 99

Katja Schütten
Jack Norkett
Desirée Janssen (duo-lid) Steffi Mack
Roeli Bindels
Nadine Dijkstra

Ruhi Cetin
Manuela Carlotti
David Gelders
Michel Neumann (duo-lid) Filo Cocco (duo-lid)
Tim Wilberts

dhr. Aldawood dhr. Wieland dhr. Saydo

Tuin 139A Ron Bremen (extra tuin) Tuin 75 Magda Krotwaar (extra tuin)

https://www.gif-vif.com/Work-smarter-not-harder/?fbrefresh=23

Handig weetje

Werkzaamheden tuincomplex (augustus 2019)

Wat is mais smut (augustus 2019)

Wat is “head smut” of mais smut

De ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Sphacelotheca reiliana. In Europa komt deze ziekte algemeen voor. In Nederland is de schimmel dit jaar echter voor het eerst officieel vastgesteld. Achteraf lijkt het er op dat de ziekte vorig jaar ook al op de zelfde percelen voorkwam. De schimmel kan tot 100% van de maïsplanten aantasten.

De onderzoekers van PPO, onderdeel van Wageningen UR, willen de verspreiding van maïskopbrand goed in kaart brengen.

De schimmel die maïskopbrand veroorzaakt, komt sterk overeen met de veroorzaker van builenbrand: Ustilago maydis. De ziekteverschijnselen zijn echter heel anders. Beide schimmels kunnen in de grond overwinteren. Builenbrand kan echter alleen op de maïsplant ontstaan op plekken waar beschadigingen zitten. Maïskopbrand tast de maïs echter al in het kiemplantstadium via de wortel aan. Dat maakt de mogelijke schade veel groter dan bij builenbrand. Via de vaatbundels worden de bloeiwijzen, pluim en kolf, van binnen uit aangetast. Tot de bloei is aan de plant niets te zien, alleen dat de plant kleiner blijft dan gezonde planten. Op het moment van bloei ontstaat er in de pluim zwart schimmelpluis (foto 1) en verminderde stuifmeelproductie. In het schutblad op de plaats van de kolf ontstaat een grote harige schimmelbol eventueel met groene uitlopers

Later in het seizoen gaan de schimmelbollen sporen vormen. De bollen gaan open en de sporen vallen op de grond of worden door de wind verder verspreid. Bij zware aantasting zullen de sporen bij het hakselen een zwarte stofwolk om de hakselaar vormen. Ook dan vindt via de wind en de machines weer verspreiding van de schimmel plaats.

De onderzoekers van PPO hebben op dit moment nog te weinig informatie om iets te kunnen zeggen over giftigheid van de schimmel en van de aangetaste planten. Momenteel wordt een kuilmonster Waarschijnlijk valt de giftigheid mee, aangezien de schimmel sterk verwant is aan builenbrand, die ook geen directe giftigheid heeft en in de plant waarschijnlijk ook geen mycotoxinen vormt. Van builenbrand is bekend dat maïs waarbij meer dan 10% van de planten is aangetast, beter niet vers aan vee gevoerd kan voeren. De “head smut” kan veel meer dan 10% van de planten aantasten, zelfs tot 100%. Het lijkt verstandig deze maïs niet vers te voeren. Zwaar aangetaste maïs is wel veel minder smakelijk, blijkt uit ervaring in de praktijk.

Mocht head smut op een perceel geconstateerd worden, dan is het volgende verstandig:

–       Oogst zo laat mogelijk, de meeste schimmelbollen en sporen vallen dan op de grond en er komt dus minder in de kuil.

–       Bij zware aantasting (zwarte maïs in wagens of zwarte wolk om hakselaar): mais apart inkuilen of de maïs over het veld verspreiden.

–       Machines na de oogst met lucht schoon blazen. Hoewel verspreiding door de wind ook plaats vindt moet extra verspreiding door machines zo veel mogelijk worden voorkomen. 

Wat het voor de besmette percelen betekent voor de maïsteelt van volgend jaar, is afhankelijk van de beschikbaarheid van resistente rassen. Als er geen resistente rassen beschikbaar komen zal op de besmette percelen drie jaar gras of andere akkerbouwgewassen geteeld moeten worden. PPO zal hierover later meer informatie verspreiden, via de website van PPO en via de vakpers.

In Mexico word dit echter als een delicatesse gegeten en veel geld voor word betaald.

Zelf broeikast maken

Als je beetje een handig bent kun je zelf een broeikast maken, natuurlijk laat je goed informeren en neem het juiste materiaal, maximale toegestane afmetingen 3×4 meter. wel eerst ff toestemming vragen aan het bestuur. veel succes.

Stekken maken

Tak onder schuin afknippen onder uitloper, bovenkant recht afknippen boven uitloper, in water zetten. ik gebruik zaai en stekgrond van Boerenbond waar al anti schimmel is in verwerkt tegen rotten. onderkant doop ik in stekpoeder en zet steks in de pot, er kunnen meerdere stekken in een pot en verwachte tijd tot wortel komt is 3 maanden.

Ledenpas

Op vertoon ledenpas 10% korting met uitzondering van Dier voeders bij Boerenbond Welten

Schapen niet voeren S.V.P.

Gelieve de Schapen niet te voeren SVP

10% Korting bij Boerenbond-Welten op al je aankopen.

10 % korting bij al je aankopen bij Boerenbond-Welten met vermelding dat je in VTV onsgenoegenlandgraag een tuin hebt.

Afzetting voor schapen in zicht

Afzetting voor schapen begind vorm te krijgen, te zien bij achterkant parkeerplaats

Nieuwe borden in VTV

Aanduiding dames wc
Aanduiding heren wc
Volg pijl naar dames wc
Voorheen kantine/vergaderruimte
Heeft u een idee, post het hier
Zo kom je bij de Imker
 
 

Vrijwilligers ochtende 2019

 
 

Deze vinden altijd plaats op de 1e woensdag en 3e zaterdag van de maand.

 
 

We starten om 09.30 uur en eindigen rond 12.30 uur. Aansluitend lunchen we samen.

 
 
 
 

Juli               : zaterdag 20-07-2019

 
 

Augustus    : woensdag 07-08-2019 en zaterdag 17-08-2019

 
 

September : woensdag 04-09-2019 en zaterdag 21-09-2019

 
 

Oktober      : woensdag 02-10-2019 en zaterdag 19-10-2019

 
 

November  : woensdag 06-11-2019 en zaterdag 16-11-2019

 
 

December  : woensdag 04-12-2019 en zaterdag 21-12-2019

 
 

Iedere hulp is welkom!

 
 

Het Bestuur

 

ONKRUIDBESTRIJDING 

onkruidEen mooie tuin mooi houden is vaak een hele klus, zeker wat betreft onkruid. Wanneer de temperaturen warmer worden zijn ze daar die vervelende planten. Gisteren onkruidvrij gemaakt, morgen terug volop aanwezig. Om gek van te worden !

Planten die groeien op plaatsen waar wij ze niet willen en die bovendien snel uitschieten/uitbreiden, dat zijn onkruiden.

Wat voor sommigen als lelijk onkruid bestempeld wordt, is misschien door anderen speciaal gezaaid.
Paardenbloemen, wilde papavers, distels, … ze kunnen allemaal bijdragen tot een kleurrijk tapijt dat bedoeld is als bloemenweide. In principe kan iedere plant dus onkruid zijn, al worden meestal dezelfde soorten als ongewenst bestempeld.

De tuin onkruidvrij houden kan het best op regelmatige basis gedaan worden, op die manier is er het minste werk aan.

Zoo ok door onze mannen,  Henk Kraassenberg en Fer Konings,  onze moedige strijders tegen het onkruid,  ook beter bekend als  “ de Terminators” Van April tot en met Oktober trekken ze ten strijde,op paden en braakliggende tuinen; en hun geheime wapen zul je je wellicht afvragen ?

Milieuvriendelijke schoonmaakazijn. !

Azijn kan een prima en goedkoop onkruidbestrijdingsmiddel zijn voor milieuvriendelijk tuinieren. Dat is de conclusie van het Amerikaanse onderzoekstation Agricultural Research Service. De behandeling met azijn werd getest op enkele onkruiden zoals grote vossestaart en akkerdistel.
Het spuiten van een oplossing van 5-10% azijn in water doodt de onkruiden tijdens de eerste twee weken van de groei. Oudere planten vereisen hogere concentraties azijn. Normale huishoudazijn heeft een concentratie van 5%. Met een hoge concentratie kan 85-100% van de onkruiden effectief bestreden worden. Akkerdistel, een van de hardnekkigste onkruiden ter wereld, bleek bijzonder gevoelig voor azijn : met een 5% concentratie werd de distel voor 100% bestreden. De 20% concentratie deed dit zelfs binnen 2 uur tijd. De onderzoekers concluderen dat azijn een effectief en milieuvriendelijk middel is. Om te voldoen aan de normen van de biologische landbouw werd er gebruik gemaakt van azijn uit fruit of granen.  Het is maar dat je het weet….

Heb je ook behoefte om tot ons elite korps , de Terminators , te behoren,  niet aarzelen maar even bij Henk en Fer aankloppen.

WERKZAAMHEDEN IN DE TUIN

Naar concept omzettenVoorbeeld(opent in een nieuwe tab)BijwerkenTitel toevoegen

De in slechte verkerende parkeerplaats is onlangs helemaal opgeknapt.

50 kuub korrelmix was nodig om het weer begaanbaar te maken daardoor was de parkeerplaats ook een aantal dagen afgesloten, een buldoze werd gehuurd en gesponserd door een meedenkend lid van de tuin. Hartelijk dank daarvoor