NIEUWSBRIEF

NOVEMBER 2020

De nieuwsbrief zal door het bestuur frequent worden uitgebracht

Bestuur is weer op sterkte

Het heeft even geduurd, maar het bestuur is weer 7 personen sterk en daar zijn we blij mee.
Het bestuur bestaat thans uit volgende personen: Emmy Rutten, Bibi Boerboom, Anita Haan-Soomers, Frans Beckers, Daniel van Luit, Pascal Haan, Jo Geurten. Over de verdeling van taken zijn voorlopige afspraken gemaakt.

In dit verband is onderling afgesproken dat Frans voorlopig het voorzitterschap op zich neemt en Emmy het secretariaat en het penningmeesterschap. Als 2e secretaris ondersteunt Jo.
Daniël en Pascal nemen het terreinbeheer op in hun takenpakket.

Communicatie met leden

Veruit de meeste leden beschikken over een internetaansluiting en mailadres. Deze leden kunnen we dus digitaal bereiken en informeren. De leden zonder mailadres ontvingen tot voor kort informatie per post. Hiermee stoppen we!
Dit is dus de laatste nieuwsbrief die ook op papier verstuurd wordt.

Deze leden kunnen in het vervolg kennis nemen van de mededelingen/besluiten via het informatiebord.
Een uitzondering geldt voor de jaarlijkse factuur en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering. Die wordt naar de leden zonder mail per post verzonden.

Leisure Lane

Recent is iedereen geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Het overleg met de Gemeente loopt nog en in de gesprekken met de Gemeente laat het bestuur zich ondersteunen door een persoon met veel bestuurlijke ervaring, dhr. Bert Elshof.
De route van de Leisure Lane is één van de vele gesprekspunten. Het bestuur vreest voor gevaarlijke verkeerssituaties als de Gemeente vasthoudt aan de route direct langs ons complex. Dit soort situaties doen zich nu al voor en nemen in de ogen van het bestuur alleen maar toe als er meer verkeersbewegingen zijn. In het verlengde hiervan roept het bestuur leden op om incidenten (bijvoorbeeld bijna aanrijdingen met fietsers) te melden bij de Gemeente en/of het bestuur.

Zwerfafval op parkeerplaats

Woont u in de gemeente Landgraaf, dan kan een melding via de RD4 app gedaan worden. Woont u niet in de Gemeente Landgraaf dan kan zwerfafval gemeld worden via de app Mijn Gemeente of de Beter Buiten app. Hoe meer meldingen de Gemeente krijgt, hoe duidelijker de overlast van hangjongeren wordt.page1image36600640page1image36600832

Melding zaken die om reparatie vragen

Als je constateert dat er iets kapot is, bijvoorbeeld aan de kranen, sloten, toilet e.d., dan graag melden aan het bestuur. Dat kan persoonlijk, via de infomail of een briefje in de bus. Hoe langer het duurt voordat iets wordt gerepareerd, hoe meer last we ervan hebben. Bovendien kunnen de reparatiekosten dan hoger uitvallen.

Onderhoud tuinpaden

De tuinpaden liggen er voor een deel slecht bij. We wijzen eenieder erop dat het onderhoud van het pad langs de eigen tuin tot de verantwoordelijkheid van de tuinder behoort. Als tip geven we mee dat het gebruik van strooizout de groei van onkruid belemmert. Een handig tuingereedschap in deze is een schrepel.

Toegekende aanvragen

De voorbije 2 maanden zijn diverse aanvragen bij het bestuur ingediend. De volgende aanvragen zijn toegewezen:

 • –  Nicole Willems (tuin 16): plaatsen van een terrasoverkapping
 • –  Pascal Haan (tuin 19): aanleg tuinhuis met aangrenzende tuinkas,
 • –  Anita Haan (tuin 20): aanleg American Porch (veranda) en het plaatsen vaneen pseudo waterput
 • –  Chantal Boerboom (tuin 117): plaatsten van een tuinhuisje
 • –  Michel Neumann (tuin 151): verwijderen 1 meter van de binnenhaag inverband met toegankelijkheid voor rolstoel.
  Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat een aanvraag altijd schriftelijk ingediend moet worden én er op antwoord van het bestuur gewacht dient te worden, voordat met de werkzaamheden gestart wordt.Overlast van wespenDe afgelopen zomer hebben diverse personen overlast ervaren van wespen. Een van de leden heeft het bestuur verzocht een wespennest te verwijderen. Na enige discussie stelt het bestuur zich op het standpunt dat hierin geen taak voor het bestuur ligt. Wespen zijn nuttige beestjes en doen in principe geen kwaad als ze met rust worden gelaten. Het standpunt van het bestuur wordt in het huishoudelijk reglement opgenomen.Nieuwe leden (t/m 1-11-2020)We hebben de laatste maanden weer veel nieuwe leden mogen begroeten. Deze leden heten we van harte welkom.
  Tuin 131: duo-lid Tamara Brauers
  Tuin 115 : Dionne DoenenTuin 126: Roy Zagema
  Tuin 85: duo-lid Nikki Veltman
  Tuin 147 en 148: Myckel Bonn
  Tuin 105 en 106: Robinson Gunaratman Tuin 14: Marleen GossensOvername tuinen (wisselingen of extra tuin)Tuin 34: Peter van Zwam Tuin 95: Gani Saydo

Tuin 117: weer in verhuur genomen: Chantal Boerboom Tuin 41: Ellie Arapovic
Per 1-1-2021
Tuin 152: David Gelders

Tuin 121: Jack van Sloten
Tuin 23: Roelie Bindels
Tuin 119: weer in verhuur genomen: Leida Wieland

Beëindigingen van lidmaatschap dienen uiterlijk 1-12-2020 schriftelijk bij het bestuur kenbaar gemaakt te worden. Conform het Huishoudelijk Reglement neemt de vereniging geen huisjes/kassen over. Wel wordt bemiddeld in de verkoop naar een nieuwe huurder.