Toren valk gespot op de nestkast

Op 3 maart 2021 is de torenvalk gespot op de nestkast welke op 18 jan jongstleden geplaatst is.
Het is nog niet helemaal zeker dat de valk ook een nest aan het bouwen is. Dit moeten we de komende tijd in de gaten houden.

De foto is vanaf een grote afstand gemaakt door een van de leden om de valk niet te storen.

Sommige vogels zijn al volop bezig met het bouwen van nesten op diverse plekken op het complex, door het warme weer van de afgelopen weken zijn de vogels al vroeg hiermee bezig.