Terrasmuur

Afgelopen nacht heeft het wederom flink gewaaid, net als de laatste weken al vaker is voorgekomen.
Er is 2 maanden geleden al geconstateerd dat 2 van de kolommen van de afscheiding bij het terras gebroken waren.

Vandaag (27 maart 2021) is tijdens een extra controle geconstateerd dat niet 2 van de kolommen gebroken waren maar meer driekwart. Waarschijnlijk heeft hier het slechte weer en de harde wind van de laatste tijd hieraan bijgedragen.

De complexbeheerder heeft hierop besloten om de schoten van polycarbonaat er tussen uit te halen, om verdere schade en mogelijk letsel door omwaaien te voorkomen.

Bij het verwijderen van de schoten zijn de 2 kolommen omgevallen daar deze helemaal los stonden. Hierdoor is besloten om ook de overige kolommen om te leggen. Dit om schade aan langsrijdende auto’s of persoonlijk letsel te voorkomen van leden die langslopen bij een harde wind.

Het bestuur gaat overleggen en beoordelen hoe we met dit deel verder gaan. Wordt vervolgd.