Project Tuin 103

In een bestuursvergadering is besloten om de tuin 103 te veranderen van het gebruik moestuin/siertuin naar een verenigingsopslag tuin, waar materialen, aanhangers en de verenigingsauto gestald kunnen worden zodat er meer ruimte op de parkeerplaats is voor het parkeren van de auto’s.

De verandering gaat in kleine stappen, omdat er zoveel werk op het complex is dat dit werk over langere periode gestreken is.

De start van het project was in mei 2021, men is begonnen met het verdelen van de grote puinhoop naast de container, zodat er een stabiele en harde onderlaag ontstaat waar we met een auto overheen kunnen rijden.

In september 2021 is de bestaande afrastering gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe en hogere afrastering.

Er worden in diverse kleine werkzaamheden uitgevoerd om plaats te maken voor het nieuwe hekwerk, in december 2021 is gestart met het plaatsen van het hekwerk.

(Helaas zijn van het plaatsen van de poorten geen foto’s.)

In de tussenliggende periode van 2021 en mei 2022 is er weer een aardige berg met puin verzameld wat afkomstig was van de tuinen van leden/vereniging, deze is wederom verdeelt over de stuk.

Op 28 mei 2022, is er begonnen met het storten van de eerste stol, de komende weken zal hiermee verder gegaan worden.

Verdere update over het project volgen nog.