Meerjaren planning complex.

Op de Algemene Leden Vergadering van 9 mei 2023 is de meerjaren planning van het complex naar voren gekomen. Complexbeheer is de komende maanden bezig samen met diverse leden om een 10 jaren planning uit te werken met projecten die past in de visie, missie en doelstelling van het bestuur.

Er zullen grote en kleine projecten opgenomen worden binnen de planning. Sommige projecten zijn al gestart of starten in dit jaar ondanks dat de meerjarenplanning nog niet klaar is. Je zult op een aantal plekken zien dat er op korte termijn ook bouwmaterialen verzameld worden die nodig zijn voor de lopende projecten.

3 grote projecten die dit jaar starten zijn.

* Het vervangen en vergroten van het afdak bij het hoofdgebouw.
* Nieuw dak op de container met overstek voor de kruiwagens.
* De grote gaten in de hoofdweg vervangen voor klinkers.

2 projecten die afgemaakt worden zijn de verenigingsopslagtuin 103 en de binnenkant van het hoofdgebouw.

Een kleiner project die we dit jaar nog graag willen afronden, is een nieuwe oud ijzer bak maken waar we in kunnen lopen. De huidige oudijzer bakken voldoen niet, het leeg maken is een probleem. Je kunt namelijk niet alles eruit krijgen zonder dat iemand erin moet klimmen.

Buiten deze projecten staan er nog een aantal op de planning voor de komende jaren om ons mooie complex toekomst bestedig te maken. Binnen de projectopsomming zullen ook verschillende projecten elkaar kruizen en zo nodig ook gelijktijdig worden uitgevoerd. Gewoon omdat sommige onderdelen van de verschillende projecten hetzelfde zijn of op elkaar aansluiten.

Mocht je nog ideeën hebben om het complex, werkwijze of iets anders te verbeteren, geef het door aan een van de bestuursleden.

Indien er vragen zijn aan de hand van dit bericht kun je je wenden tot de complexbeheerder.