Jaarverslag complexbeheer 2021

We kijken terug op een geslaagd en productief jaar, er is veel werk verzet ondanks dat het een turbulent jaar was door corona.

Onderhoudsdagen.

We zijn het jaar gestart met een klein aantal vaste leden die kwamen helpen op de onderhoudsdagen. Gemiddeld waren op de woensdag vaak maar 2 of 3 personen aanwezig. Op de zaterdag lag het aantal rond de 8 a 10 personen.

Door het beperkt aantal aanmeldingen van de onderhoudsdagen op de woensdag is er door het bestuur besloten om de woensdagen te laten vervallen. Om het verlies van de uren op de woensdag op te vangen is er een proef gestart om in plaats van een ochtend er een hele zaterdag van te maken, met een ochtend en middagploeg.

Dit heeft geresulteerd dat er veel meer aanmeldingen waren van leden/duoleden die kwamen helpen, ook in de middag. Met een gemiddelde aantal van 18 leden/duoleden over de gehele dag verdeeld.

Het bestuur heeft besloten om de proef om te zetten in een maandelijkse onderhoudsdag op de zaterdag en zal komend jaar ook gehandhaafd worden.

Er zijn een aantal onderhoudsdagen vervallen ivm zeer slecht weer of te weinig aanmeldingen door onder andere het coronavirus en alle overheidsmaatregelen die daaraan vast zaten.

Lunch.

Tijdens de onderhoudsdagen wordt door het bestuur ook voor een lunch gezorgd. Tijdens de lunch kan iedereen genieten van koffie/thee, broodjes, vla en in de wintermaanden ook soep. Op alle onderhoudsdagen is de sfeer heel gezellig en gemoedelijk. Op een aantal dagen is het helaas door de coronamaatregelen niet mogelijk geweest om de lunch te verzorgen.

Coronavirus.

Ondanks het coronavirus hebben we toch veel werk kunnen verzetten, er is rekening gehouden met alle maatregelen en de werkzaamheden die uitgevoerd moesten worden, veel werkzaamheden konden in kleine groepjes van 1 a 2 personen opgepakt worden of men kon ook de werkzaamheden uitvoeren in eigen tijd. De planning om alles in goede banen te lijden heeft veel tijd gekost van de complexbeheerder.

Onderhoudsplanning.

Er is dit jaar ook voor het eerst gewerkt met een onderhoudsplanning voor het gehele complex. Dit heeft enorm geholpen om leden/duoleden op die plekken in te zetten waar het nodig was. Zoals tijdig onderhoud van diverse grasvelden/onderhoudspaden, rondom parkeerplaatsen, terras, lege tuinen die niet verhuurd waren enz. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het onderhoudsplan aan de hand van de ervaring die dit jaar is opgedaan en zal komend jaar ook ingezet worden.

Verrichte werkzaamheden buiten de onderhoudsplanning.

Er is afgelopen jaar ontzettend veel opgeruimd, waaronder oude kozijnen, glas, stukken polycarbonaatplaten, hout, beton, ijzer, groenafval, plastic en restafval naar het milieupark gebracht. De aantallen aanhangers die weg gebracht zijn met afval kan men niet meer op 4 handen tellen.

Ook het dak van het verenigingsgebouw en de container zijn opgeruimd, zodat er bij storm niks meer kan afwaaien. En er zijn ook verschillende huisjes van opgezegde tuinen leeg gemaakt en tuinen klaar gemaakt voor de nieuwe huurder.

Projecten.

Buiten de onderhoudsplanning voor het complex zijn ook veel kleine maar ook grote projecten opgepakt. Waaronder onderstaande lijst. Alle projecten en verrichten werkzaamheden kunnen nagelezen worden binnen de verslagen van de onderhoudsdagen op onze website. Hierbij staan ook veel foto’s die op de onderhoudsdagen gemaakt zijn.

 • Aanleg van waterpoel op de bijentuin.
 • Realisatie nieuwe bijenstal.
 • Aanplant van nieuwe haag op de bijentuin.
 • Verandering van in en uitrit van de eerste parkeerplaats.
 • Verplaatsen van het infobord.
 • Herbestrating van een deel van het terras ivm verzakkingen.
 • Oplossing voor wateroverlast tuin 13.
 • De grote berg met puinafval.
 • Realisatie nieuwe afrastering terras.
 • Nieuwe laag met kiezel over de parkeerplaats.
 • Realisatie nieuwe bloembak op het terras.
 • Aanplant van nieuwe bloembak.
 • Tuin 103 voorbereiding als verenigingsopslag.
 • Bouw Houtwal op de boomgaard.Wateroverlast Complex.

Op 13/14 en 15 juli is er zeer veel regen gevallen wat geresulteerd heeft dat sommige delen van het complex geheel onderwater zijn komen te staan. Er is waterschade aan het verenigingsgebouw en ook aan diverse huisjes op het complex. Op de planning van projecten voor het complex van 2022 zijn al een aantal ideeën en oplossingen opgenomen om de wateroverlast in de toekomst te beperken.

Onderhoud 2022.

De onderhoudsjaarplanning is aangepast op een aantal ervaringen die in 2021 zijn opgedaan.
Buiten de onderhoudsjaarplanning moeten er nog werkzaamheden opgepakt worden die niet onder de projecten vallen, maar wel noodzakelijk zijn. Zoals het opschonen van lege tuinen.

De lijst met de nog te uit te voeren werkzaamheden is bekend bij de complexbeheerder en zal op de onderhoudsdagen voor 2022 ook verder opgepakt worden.

Projecten 2022.

Voor komend jaar staan een paar zeer grote projecten op de planning en een aantal kleinere die gemakkelijk te realiseren zijn. De grotere projecten zullen veel tijd in beslag nemen en hopen dan ook dat zich veel leden/duoleden zich aanmelden om te helpen.

Onder de grotere projecten vallen:

 • Reparatie hoofdweg op het complex.
 • Uitzoeken bestaande rioolbuizen.
 • Waterafvoer realisatie nieuwe afwaterputten.
 • Herplant binnen haag op plekken waar nodig is.
 • Herplant buiten haag waar nodig is.
 • Boomgaard opschonen, her en der stenen/ijzer verwijderen en uitvlakken.
 • Aanleg van kleine waterbuffer op tuin 20 met hoge afrastering en poort.
 • Tuin 103 Verdere aanleg van verenigingsopslag.
 • Verplaatsen/bouw nieuw houthok.
 • Vervanging/bouw nieuw oud ijzerbak.
 • Afwerken binnenkant van verenigingsgebouw en heren wc.
 • Tuin 5 opschonen en bij bijentuin trekken.

Onder de kleine projecten vallen:

 • Wateropvang mogelijkheden/waterafvoer bijenstal.
 • Opruimen bouwmateriaal op bijentuin.
 • Uitzoeken waterleiding complex, Herpositionering hoofdkraan.
 • Herplaatsen tuinnummering (nieuwe nummer bordjes).
 • Afrastering plaatsen op diverse tuinen ivm opsplitsing.
 • Afrastering herstellen boomgaard doorgang tussen Tuin 48 en 87a.
 • Hoogte verschil wegwerken tuin 135/137 ten behoeve van service pad.

Voor de langere termijn zijn ook al onderstaande projecten opgenomen ter verbetering en bescherming van het materiaal en voorkoming van schade.

Projecten voor 2023

 • Afdak hoofdgebouw vervangen en vergroten.
 • Afdak over container met oversteek voor kruiwagens.
 • Bezinkput maken bij container ivm schoonmaken van materiaal.
 • Aanleg van afvoerbuis ten behoeve van de bezinkput.
 • Aanleg/vervanging van niet verharde paden.
 • Aanpassingen hoogte verschillen in de paden.

Project ideeën, uitvoering nog nader te bepalen.

 • Aanleg van elektra, water, en perslucht naar de container onder de te maken oversteek.
 • Solar verlichting poort/hoofdweg/gebouw.

We hopen dat 2022 ook een zeer productief en gezellig jaar zal worden.