De nieuwe bijenstal is klaar

De werkzaamheden van de bouw van de nieuwe bijenstal zijn afgerond.

Het heeft even geduurd maar het resultaat mag er zijn. De herbouw van de bijenstal is gedaan met zoveel mogelijk hergebruikt bouwmateriaal en een deel nieuw materiaal. Dit om de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij berekeningen om alles te bouwen van nieuw en duurzaam materiaal waren de kosten zo hoog dat dit niet haalbaar was.

Een compleet verslag van alle stappen en werkzaamheden met foto’s kun je hier vinden.

Wij danken Frans (imker) en Pascal (complexbeheer) voor hun tijd en inzet.