Tuinieren is gezond


Tuinieren is gezond, maar nu even niet…. (zie foto)

Dat tuinieren gezond was in 1908 blijkt uit een artikel van toen uit de Limburger Courier.

Nut van een tuintje.
De voordeelen van ’t bezit van een tuin, liefst in de nabijheid der woning, zijn van overwegend belang. De bezitter heeft gelegenheid, bij goed weer, zich het genot van frissche lucht te verschaffen. Hij behoeft niet, na geëindigde dagtaak, ontspanning te zoeken in vertrekken, waar sigarenrook en soms keukengeuren de lucht minder geschikt maken, om in te ademen. Zijn tuin geeft hem, wat, na inspannenden arbeid, soms in duffe vertrekken, de longen behoeven, nl. frissche lucht; bovendien is de tuin het middel, om de huiselijkheid te bevorderen. Er is echter meer, waardoor de gezondheid en de kracht van het lichaam bevorderd kan worden. Een tuin heeft namelijk onderhoud noodig, en daartoe wordt arbeid geëischt, en die tuinarbeid is het juist, die de spieren staalt, de longen beter doet werken, in één woord, die de lichaamskrachten verhoogen.
Er wordt wel eens beweerd, dat tuinarbeid niet zoo bevorderlijk is voor de gezondheid, en soms ongesteldheden teweegbrengt, maar dan vergeet men, dat er groot verschil is in den arbeid van den tuinman, die soms in alle weer en wind bezig moet zijn, en in het werk van den liefhebber-tuinier, die meer vrij is in de keuze van den voor hem beschiktsten tijd. Langzamerhand went het lichaam wel aan weer en wind, en wordt het meer en meer gehard.
Om kort te gaan, de tuinarbeid is een sport, waarbij niet slechts enkele spieren tot krachtige ontwikkeling gebracht worden, maar het geheel lichaam is in actie. Het spitten, harken, wieden, gieten, planten, snoeien, enz. brengt alle spiergroepen in beweging; het lichaam wordt alzijdig versterkt. Voor één ding dient gewaarschuwd, en dat is voor het kouvatten. Daaraan staat hij vooral bloot, die aan tuinarbeid niet gewoon is. Toch is dit geen reden, om zich er door te laten afschrikken. Langzamerhand wordt dit wel beter, en eindelijk kan men zich verheugen in een gestel, dat tegen alle weer en wind bestand is. Indien nu de tuinsport tot zulke resultaten kan leiden, mogen we eindigen met de krachtige aanbeveling : „Zorg voor het bezit van een tuin.”

Groetjes, HannaH (met spierpijn)