Foutje van de notaris

De oplettende lezer van de gewijzigde statuten uit 1998 (zie onder het kopje bestuursmededelingen → statuten) zal zich afvragen waarom hier de gemeente Rimburg wordt genoemd als plaats waar ons complex gelegen is.
Ons lijkt dit een storende fout, tenmale er nooit een gemeente Rimburg heeft bestaan. Als hier al Rimburg bedoeld zou zijn, dan had er moeten staan: gemeente Ubach over Worms.

(Foto: eigen collectie auteurs)

De kadastrale aanduiding van ons complex is officieel SBG01-A-3414. De letters SBG staan voor de voormalige gemeente Schaesberg.
Er bestaat ook een kavel A3414 in de gemeente Ubach over Worms, (waartoe Rimburg dus behoorde) met aanduiding UBH00-A-3414. Dit is een perceel van 175 m2 op de hoek van de Veeweg Gravenweg, ligt niet in Rimburg en is dus nog kleiner dan 1 volkstuintje op ons complex.
Welke akte nu een foutieve vermelding maakt is niet helemaal duidelijk omdat er (nog) geen inzage door ons is geweest in de oudere aktes. Veelal worden gegevens uit oude aktes zonder controle overgenomen.
Akte 1: 17 december 1949
Akte 2: 02 juni 1982
Akte 3: 08 april 1998

Er is volgens ons wel een plausibele verklaring om het Palenberger kerkpad zonder kadastrale en historische kennis te plaatsen in Rimburg.

(Foto: eigen collectie auteurs)

Hier wordt natuurlijk gedacht aan het gehucht Palenberg, behorende bij de duitse gemeente Übach-Palenberg, grenzend aan Rimburg.
Maar historisch gezien wordt met de straataanduiding Palenberger kerkpad bedoeld de kerkgangersweg van Palemig (=Palenberg) naar de kerk van Schaesberg.

Gelukkig geeft onze eigendomsakte de juiste kavelbenoeming aan.

Geschreven door Hans en Marion (tuin 17)