De ligging van de groentetuin

Afwatering
Als je een stuk grond hebt met een slechte afwatering kun je het beste tijdens het spitten het midden van de tuin wat ophogen, zodat het water vanzelf naar de kanten wegvloeit. Op deze manier is in het voorjaar de grond ook sneller droog en warmer dan een vlakke strakke of holle tuin.

Breken van de wind
Door een heg of lage schutting aan de noord- en oostkant te plaatsen, worden vroegbloeiers tegen een koude wind beschermd. Dit is ook gunstiger met het oog op bestuivende insecten, met name de honingbij. Deze zoekt liever bloemen op een beschutte plek dan bloemen die op een open koude plek staan.

Vorst
Op het laagste gedeelte van een tuin vriest het eerder dan op een hoger gelegen deel.
Hou hier rekening mee.