De indeling van de tuin

Als je van tevoren een goede indeling van de tuin maakt, zullen de verschillende gewassen de meest geschikte plek krijgen. Als iemand een tuin tot de beschikking heeft, zal hij of zij snel heel enthousiast zijn en onmiddellijk beginnen met spitten en planten. Wie dat echter doet, maakt vaak fouten die later hersteld moeten worden. Je kunt beter eerst een goed plan maken voordat je begint met spitten en planten om teleurstelling te voorkomen.

In de traditionele moestuin zijn vaak volgende onderdelen te vinden.

Een tuinschuur, koude bak, kas, kruiden bed, compostbak, klein fruit en de wisselteelt. Bed 1,2 en 3 of met 6 bedden, en looppaden. En soms ook aangevuld met bloemenbedden.

De indeling is geheel aan jezelf en afhankelijk van de grootte en eventueel reeds bestaande bebouwing, zoals een kweekkast en/of huisje. Advies kun je altijd aan collega tuinders vragen of een vraag aan het bestuur stellen.