De grond

Zuurgraad
Grond is en blijft alleen vruchtbaar, als hij de juiste hoeveelheid kalk bevat, en alleen dan kunnen gezonde gewassen worden gekweekt.

Door een tekort aan kalk wordt de grond “zuur” door teveel kalk wordt deze “alkalisch”.
Hierdoor gaan de gewassen langzamer groeien. De zuurgraad van de grond wordt uitgedrukt in pH waarde. Er wordt altijd uitgegaan van een pH waarde van 7. Een hoger getal wijst op alkalische grond en een lager op zure.
De zuurgraad pH 6,5 is geschikt voor de meeste groenten.
Sommige gewassen zoals aardbeien en aardappelen doen het wel goed op zure grond, maar peulvruchten en koolsoorten daarentegen hebben juist een hoog kalkgehalte nodig.
Over het algemeen kan aan de meeste grondsoorten elke 2 of 3 jaar kalk worden toegevoegd. Bij kalkgrond hoeft dit meestal niet, en ook bij zware kleigrond moet men voorzichtig zijn, hoewel kalk de structuur van de grond wel verbeterd.

Als je niet precies weet hoeveel kalk de grond bevat kun je een testpakket kopen om de zuurgraad van de tuin te bepalen. De pakketten zijn meestal niet duur en makkelijk in gebruik.

Bemesting
Om de grond vruchtbaar te houden, moeten alle voedingstoffen die eruit gehaald worden ook weer aangevuld worden. In de vrije natuur sterft een plant in het najaar af, blijft liggen en vormt zo na verloop van tijd humus. Maar als we gewassen oogsten nemen we de voedingsstoffen weg en moeten deze weer worden aangevuld om het natuurlijke proces na te boosten. Dit doen we door compost te strooien.
Verarmde grond kan ook weer vruchtbaar gemaakt worden door er organische mest, zoals stalmest of geperste stalmest van koe/rund korrels en als laatste eventueel kunstmest. Kunstmest kan enkelvoudig of samengesteld zijn, die is in de juiste verhouding van NPK of NPK MG.

Organische mest houdt de grond lang vruchtbaar geduurde een periode van 2 jaar of zelf langer kunnen de gewassen die ermee bemest worden, alle voedingsstoffen in vinden die ze nodig hebben om te kunnen groeien, Ook de structuur van de grond wordt hierdoor verbeterd. Dit is voor een goede wortelstelsel ontwikkeling van de plant ook belangrijk.