De Bijentuin

De bijentuin is in ontwikkeling.
Op dit moment (jan 2021) wordt er gewerkt aan een upgrade van de bijentuin. Tot op heden was het een stuk grond met veel gras en wat kruidachtige planten en een aantal jonge fruitbomen. Het is de bedoeling om de eentonigheid van het stuk grond te verbeteren en op te waarderen door middel van de doelstelling die het bestuur zich gesteld heeft om het complex op een andere manier te gaan beheren.

Namelijk ecologisch verantwoord tuineren met een grote biodiversiteit in flora en fauna.

Vanuit dit oogpunt zijn er een aantal projecten opgesteld die hieraan bijdragen:

  • Het aanleggen van een waterpoel
  • Het creëren van schutplek voor kleine dieren, zoals egels.
  • De beplanting uitbreiden
  • Het afdak boven de bijenkasten vervangen/vernieuwen
  • Het herplaatsen van afrastering langs het pad
  • Het bestaand huisje afwerken

Door het gewicht van sneeuwval in januari is helaas het afdak boven de bijenkasten ingezakt en hierdoor is het eerder noodzakelijk dat het afdak vervangen gaat worden. Deze vervanging is gepland voor de laatste week van februari begin maart, zodat we de bijen zoveel mogelijk niet storen. Voor de vorderingen omtrent de herbouw van de bijenstal klik hier.