Corona maatregelen

Binnen het complex blijven de corona maatregelen zoals die door het RIVM zijn vastgesteld gelden.
Hou voldoende afstand.

Tijdens onderhoudsdagen gelden deze maatregelen ook.
Er wordt gezorgd voor werkzaamheden waarbij veel ruimte is en er wordt gewerkt in kleine groepen met max 2 a 3 personen.